[Prev][Next][Index][Thread]

Re: Off Topic: Usagi question

soobasoobasooba wawa mooka chooka willie lillie din da loola a a
nookie bobba wookie chookie poon tang a ronny hang tang roony hoonie
sang sang soonie poony hang tan basoomasooma rooma tooma groova 
woola hoola betula buliwuli wuliwuliwuliwuliwuliReferences: